Numer katalogowy

ZOHAR 2554-2

Data premiery

21/10/2022

Formaty

CD

COLUMN ONE

W. TRANSMISSION 4

Numer katalogowy

ZOHAR 2554-2

Data premiery

21102022

Formaty

CD

Z nieukrywaną radością prezentujemy po raz pierwszy na CD „WORLD TRANSMISSION” – serię rzadkich transmisji, zredukowanych i wykonywanych przez COLUMN ONE w porządku chronologicznym, aby udokumentować niektóre z jej faz. Ta praca nie jest nagraniem. Istnieje przede wszystkim jako ruch, nieskazitelna materia, niezbędna twórcom podczas ich pracy.
W.T.4 RE-WORKED TRANSMISSION (PRZETWORZONA PRZEKŁADNIA)
World Transmission – termin określający rodzaj współczesnych przekazów, produkowanych i wykonywanych przez COLUMN ONE w porządku chronologicznym, w celu udokumentowania niektórych jej faz: praca ta nie jest próbą spełnienia formy lub funkcji całego lub komercyjnego nagrania. Istnieje jako dokument, jako fragment – ​​narzędzie pracy niezbędnych uczestników..
W.T.4 jest poprawionym dokumentem zdarzenia COLUMN ONE , które miało miejsce 3 kwietnia 1998 w Eimer w Berlinie.
Ideą tej nocy było wytworzenie wibracji „rytualnych” materiałów różnego pochodzenia w nowym połączeniu i w nowym miejscu. Oprócz instrumentów akustycznych i dźwięków z naszego bezpośredniego otoczenia, wykorzystane materiały obejmowały również nagrania różnych tubylców.
Wspomnienia z 3 kwietnia są niejasne. Wibracje w skarbcu położonym w centrum Berlina. Wszyscy członkowie COLUMN ONE odziani na biało… pod obcym Bogiem… w scenerii katakumb…