BRANDKOMMANDO

Brandkommando jest przedstawicielem rodzimej sceny power electronics. Projekt powołany przez Karola Wachowskiego w 2005 roku opublikował do tej pory kilkadziesiąt wydawnictw, współpracując m.in. z takimi labelami jak Beast of Prey, Mask of Slave, Phage Tapes, Skulline i innymi. Za pomocą zgrzytliwej i hałaśliwej kanonady dźwięków, utrzymanych w estetyce industrialnej, wyraża swój stosunek do zagadnień o charakterze społeczno-politycznym, atakując często ideologie wyrastające z propagandy, obowiązującej w systemach autorytarnych.
Jednak jak sam deklaruje, nie reprezentuje żadnej politycznej myśli czy ideologii…