COLUMN ONE

COLUMN ONE to pochodzący z Berlina i okolicy kolektyw artystów multimedialnych z często zmieniającym się składem, działający od początku lat 90tych poprzedniego wieku. Ich występy i grafiki są równie ważne jak muzyka. Zasadniczą kwestią i główną motywacją do pracy Column One jest sumowanie komunikacji. Znaczenie to przywrócić do sfery świadomości komunikację z nieuniknionymi skutkami i jej obecnością…. w ten sposób chodzi o dekodowanie informacji, jej wykorzystanie, cięcie i dekodowanie tego, co przedstawia się nam jako Rzeczywistość i co stale sobie przedstawiamy. Aby ten procesie dekodowania się powiódł, Column One wykorzystuje istniejące formy komunikacji i jej media i traktuje z góry wszystko jako surowiec, podstawowy element lub nawet gotowy produkt.
Idee filozoficzne prezentowane przez Radykalny Konstruktywizm, drogi prezentacji cut-up’owych oraz Dadaistyczni Faszyści mieli większy wpływ na powstanie i pracę Column One.

„Największym osiągnięciem Column One jest to, że przez cały czas stosowania wszystkich tych technik, udało się im stworzyć realną alternatywę, filtr rzeczywistości w rzeczy samej. Maska nie jest ładna, piekło może być czasami nawet brzydkie. Ale tożsamość Column One tworzony się przez moc ich wniosków, a na to składa się kwestionowanie i wątpliwości, a czasem wchodzenie do sadzawki z gównem tylko po to, żeby odkryć, że to tak naprawdę złoto. Niech poszukiwania trwają… ” Till Kniola / aufabwegen