1000SCHOEN

MAEROR TRI

MAEROR TRI – legendarny zespół, reprezentant sceny drone/ambient powstał w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. W skład projektu wchodzili Stefan „Baraka H” Knappe, Martin „GLIT[s]CH” Gitschel i Helge Siehl. Stefan i Martin tworzą obecnie projekt TROUM, natomiast Helge projekt 1000SCHOEN.