PL
EN

PROMUTE

To projekt za którym ukrywa się Shaun Sandor.
W Zoharum ukazał się jeden jego album w kolaboracji z RAPOON.