SIGILL

Sigill to projekt brata Salo i Nantura – duetu kreującego swe lunarne przestrzenie i astralne dźwiękowe pejzaże za pomocą sampli oraz antycznych instrumentów. Materiał zespołu został zarejestrowany podczas zimowej równonocy 2006 roku.