PL
EN

ForrrestDrones

Utwory ze starymi zdjęcia różnych roślin zaczęły krążyć w sieci, pełne organicznych eterycznych dronów – jak się okazało – wychodziły one spod ręki Roberta Skrzyńskiego (Micromelancolié)